≡ Menu

Gốm sứ Hải Dương được nhắc đến với cái tên làng gốm Chu Đậu Hải Dương. Tuy nhiên, hiện nay, với gốm sứ, người ta luôn nghĩ tới việc bảo tồn làng nghề, bảo tồn công thức làm gốm để có thể đưa làng nghề ra thế giới, góp mặt vào không gian gốm sứ của toàn thế giới.

Chu Dau ceramic plate 2 - Các vấn đề nghiên cứu gốm Chu Đậu

Thực tế đã cho thấy công tác nghiên cứu bảo vệ phát huy di chỉ gốm Chu Đậu là vấn đề khó khăn, phức tạp bởi phần lớn diện tích của di chỉ này nằm trong khu cư trú. Việc tìm kiếm, thăm dò một hố khai quật khảo cổ có quy mô là cả vấn đề khó khăn. Mặt khác khi thăm dò trong khu đất của nhà dân phải có kinh phí bồi thường. Tôi có suy nghĩ rằng trong khi chúng ta chờ thời điểm tiến hành quy hoạch, xây dựng khu di chỉ gốm Chu Đậu thành khu du lịch quy mô, nên chăng chúng ta làm thí điểm việc trưng bày các di sản gốm tại nhà dân. Trước mắt tiếp tục nghiên cứu 6 đế lò đã được phát hiện tại các gia đình ở thôn Chu Đậu, tiến hành lợp mái che bảo vệ, chọn từ 5 – 7 gia đình gương mẫu, có lòng tin trưng bày theo các sưu tập. Luật Di sản văn hoá Nhà nước ta đã khuyến khích và có cơ chế đối với sở hữu di sản văn hoá, hiện vật bảo tàng tư nhân. Từ mô hình thí điểm, chúng ta sẽ nhân rộng trong khu vực dân cư, như vậy các gia đình sẽ có cơ hội nhập cuộc làm du lịch. Người dân Nam Sách nói chung và Chu Đậu nói riêng có truyền thống yêu nước, lao động sáng tạo và tinh thần cách mạng kiên chung thì việc bảo tồn các di sản văn hoá của cha ông mình nếu được tuyên truyền hướng dẫn tốt sẽ làm được và làm tốt.

03 - Các vấn đề nghiên cứu gốm Chu Đậu

Công tác quảng bá gốm Chu Đậu cần được xúc tiến tích cực và thiết thực hơn. Những năm qua Bảo tàng Hải Dương có phối hợp với một số Bảo tàng trong nước trưng bày một số sưu tập gốm Chu Đậu, nhưng mỗi chuyến đi là cả một khó khăn về công tác bảo vệ, vận chuyển mặc dù có sự giúp đỡ cao của tỉnh bạn. Nhà trưng bày gốm sứ được khánh thành trong khuôn viên Bảo tàng tỉnh Hải Dương năm 2010, phần lớn hiện vật trưng bày tại đây là gốm Chu Đậu, song chưa thu hút được đông đảo du khách. Để công tác quảng bá được thường xuyên, rộng rãi, Hải Dương cần các ban, ngành, hữu quan trung ương cần phối hợp tạo điều kiện để bạn bè trong và ngoài nước biết đến gốm và di chỉ khảo cổ học Chu Đậu một cách đầy đủ hơn. Ngoài việc xã hội hoá theo phương châm nhà nước và nhân dân cùng làm, khu di tích gốm Chu Đậu cần kêu gọi sự giúp đỡ của các cộng đồng quốc tế, các tổ chức cá nhân trong và ngoài nước để huy động mọi nguồn lực, phục vụ cho công tác nghiên cứu bảo tồn, thu hút du khách. Hình thức huy động thông qua công tác xuất bản, trưng bày các bộ sưu tập, tổ chức hội thảo qui mô quốc gia và quốc tế.

Có thể nghiên cứu thiết lập tuyến du lịch trong không gian văn hoá Gốm Hà Nội – Hải Dương – Bắc Ninh – Bắc Giang bằng cả đường thuỷ và đường bộ đều rất lý tưởng nếu công tác nghiên cứu gốm Chu Đậu được đầu tư và có phương án bảo vệ tương xứng thành tựu đã nghiên cứu và hiện có. Điểm xuất phát từ Hoàng thành Thăng Long – Bát Tràng (Hà Nội) – Cậy (Bình Giang) – Bảo tàng Hải Dương – Chu Đậu (Nam Sách) – Phố Vạn (Vạn Kiếp – Chí Linh) – Phù Lãng (Quế Võ – Bắc Ninh) rồi đến làng gốm Thổ Hà (Bắc Giang) gắn với du lịch sinh thái rất thuận lợi.

Bài viết hữu ích? Muốn nhận thêm thông tin?

View all contributions by

Leave a Comment