≡ Menu

Giáo dục

thi1 7267 1410512360 - Những thay đổi quan trọng của kỳ thi quốc gia chung
Vấn đề thi cử và tổ chức kỳ thi đã được bàn thảo suốt bao nhiêu năm qua để đi đến một hướng đi chung, hiệu quả toàn diện về yếu tố sàn lọc, phù hợp và tiện ích. Mới đây bộ Giáo Dục Đào Tạo đã đưa ra phương án một kỳ thi với 4 môn thay thế cho tất cả

[continue reading…]