≡ Menu
Tinh hai duong

Là một vùng kinh tế trọng điểm Bắc Bộ Việt Nam, tỉnh Hải Dương thuộc đồng bằng sông Hồng, cách Hà Nội 57 km về hướng Đông, cách thành phố Hải Phòng 45 km về hướng Tây, giáp Bắc Ninh về phía Tây Bắc, Bắc Giang về phía Bắc, giáp Quảng Ninh về phía Đông Bắc. Trung tâm hành chính của tỉnh Hải Dương là thành phố Hải Dương hiện nay đang hướng tới đô thị loại I vào năm 2020. Ngoài thành phố Hải Dương là thành phố trực thuộc, tỉnh Hải Dương có 10 huyện và 1 thị xã. Trong đó, thị xã Chí Linh là một đô thị trung tâm phía Bắc. Đồng thời, tỉnh Hải Dương tính đến năm 2020 – 2025 sẽ nâng cấp các [...]